Αιολική Ενέργεια

Αιολική Ενέργεια

Η ταχεία μεταφορά μεγάλης μάζας αέρα από μια περιοχή σε μια άλλη λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας στην επιφάνεια της γης δημιουργεί ανέμους. Η εκμετάλλευση της ενέργειας του ανέμου από τον άνθρωπο αποτελεί μία πρακτική που βρίσκει τις ρίζες της στην αρχαιότητα: ιστιοφόρα, ανεμόμυλοι κλπ.

Σήμερα, η μετατροπή της αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική γίνεται με μηχανές που ονομάζονται ανεμογεννήτριες. Για να είναι εκμεταλλεύσιμη η κινητική ενέργεια των ανέμων πρέπει να έχουν ελάχιστη ταχύτητα 5,1μέτρα / δευτερόλεπτο ενώ σε περιπτώσεις άπνοιας ή και αυξημένων ενεργειακών αναγκών, η ενέργεια αποθηκεύεται σε ηλεκτρικούς συσσωρευτές (μπαταρίες) και χρησιμοποιείται όταν χρειάζεται.

Στη Ελλάδα υπάρχει πλούσιο αιολικό δυναμικό, σε αρκετές περιοχές της Κρήτης, της Πελλοπονήσου και στα νησιά του Αιγαίου. Σε αυτές τις περιοχές συναντάμε και τα περισσότερα αιολικά πάρκα (συστοιχίες ανεμογεννητριών).

Τα αιολικά πάρκα σχεδιάζονται ώστε να συνυπάρχουν αρμονικά με το τοπίο της κάθε περιοχής, ενώ η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας των ανεμογεννητριών έχει καταστήσει πρακτικά αθόρυβη τη λειτουργία τους. Στην Κρήτη 13,5% της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρισμού προέρχεται από τα αιολικά πάρκα.

Πλεονεκτήματα

  • Έχει ήπιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις
  • Έχει σχετικά μικρό κόστος κατασκευής και συντήρησης
  • Έχει μεγάλη οικονομική απόδοση σε απομακρυσμένες περιοχές
  • Η γη γύρω από τις ανεμογεννήτριες μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοσκότοπος

Μειονεκτήματα

  • Απαιτεί συγκεκριμένες τοποθεσίες που συχνά είναι οικολογικού ενδιαφέροντος
  • Απαιτεί σταθερή ταχύτητα ανέμου μεταξύ 25-45χλμ/ώρα
  • Οι τουρμπίνες είναι επικίνδυνες για τα πουλιά και δυσχεραίνουν τη λήψη τηλεοπτικών μεταδόσεων