• Λεωφόρος Μίνωος 90
    Ηράκλειο Κρήτης Τ.Κ. 713 04
  • Ώρες Επισκέψεων: 09:00 – 13:00 (Κατόπιν Ραντεβού)

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Η Ενέργεια σε Σχέση με το Περιβάλλον